انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
پل

پل

مدت زمان: 00:14:56 اجتماعی
نگاه کلی

زن و شوهری برای خرید ماشین از طریق آگهی با یک فروشنده قرار می گذراند. وقتی سر قرار حاضر میشوند متوجه می شویم زن در گذشته رابطه ای عاشقانه با مرد فروشنده داشته اما شوهر این را نمی داند. در پایان شوهر اصرار دارد که ماشین را بخرند اما زن زیر بار نمی رود وبا بهانه تراشی سعی میکند شوهرش را منصرف کند.

غیرقابل فروش