انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مرتضی ملوان

  • فیلمبردار

مرتضی ملوان فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "پل" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمرتضی ملوان
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار