انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمد رضا رمضانی

  • تدوین

محمد رضا رمضانی تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "پل" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمحمد رضا رمضانی
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین