انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
وحشی

وحشی

مدت زمان: 00:24:15 اجتماعی
نگاه کلی

داستان آن در مورد پیرمردی است که وارد خانه‌ای می‌شود تا راز قتل دو کفتر نامه‌رسانِ خانه را کشف کند.

غیرقابل فروش