انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

فردین انصاری

  • نویسنده
  • کارگردان

فردین انصاری کارگردان ایرانی است. او نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه "وحشی" را به عهده داشته است.

  • نام اصلیفردین انصاری
  • حرفهنویسنده، کارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده

در نقش کارگردان