انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

خلیل شیشه فروش

  • بازیگر

خلیل شیشه فروش بازیگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "وحشی" به کارگردانی فردین انصاری بازی کرده است.

  • نام اصلیخلیل شیشه فروش
  • حرفهبازیگر
  • ملیتایرانی

در نقش بازیگر