انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
آن ها

آن ها

مدت زمان: 00:14:35
نگاه کلی

گروهی از مردم شهر که هر کدام غمی سنگین در دل دارند دزفول را به قصد عزیمت به سوی خانواده هایشان ترک می کنند. هنوز چندان از شهر دور نشده اند که هواپیماهای جنگی شهر را بمباران می کنند.

غیرقابل فروش