انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

ارسطو مفاخری

  • صدابرداری

ارسطو مفاخری صدابردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "آن ها" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیارسطو مفاخری
  • حرفهصدابردار
  • ملیتایرانی

در نقش صدابرداری