انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

امیرعلی ویسی

  • فیلمبردار

امیرعلی ویسی فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "آن ها" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیامیرعلی ویسی
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار