داشتن

مدت زمان: 00:19:48 اجتماعی,ملودرام
نگاه کلی

مریم و مالک زن و مردی جوان اند که چند ماهی است از هم جدا شده اند. هر هفته مریم فرزندشان را به کارگاهی می برد که مرد در آنجا مشغول به کار است تا به حکم دادگاه مالک فرزندش را ببیند. اما مالک مدعی است این بچه او نیست.

به زودی در سکانس