انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
فرید دغاغله

فرید دغاغله

  • تدوین

فرید دغاغله تدوین‌گر ایرانی است. او تدوین فیلم ”برای او“ به کارگردانی مرتضی سبزه‌قبا را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیفرید دغاغله
  • حرفهتدوینگر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین