انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
به من نگاه کن

به من نگاه کن

مدت زمان: 02:02:50 ملودرام,معمایی
نگاه کلی

آیتکین (لادن مستوفی) در سن 9 سالگی بدلیل فقر، به مردی که دو زن و بچه دارد فروخته میشود. بعد از ازدواج، مرد هرروز او را کتک میزند و او از خانه فرار میکند...