انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
ریکاوری قسمت 8

ریکاوری قسمت 8

مدت زمان: 00:59:30 اجتماعی,ملودرام
نگاه کلی

بعد از درگیری های بسیار و مواجهه آنها با "طناز" ، بابک از او درخواست می کند تا تمامی پول را بازگرداند ، اما طناز دوباره بازی تازه ای را آغاز می کند ...

غیرقابل فروش