انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

حسین قلی پاشا

  • فیلمبردار

حسین قلی پاشا فیلمبردار ایرانی است. او در سریال "ریکاوری" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیحسین قلی پاشا
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار