هستی

مدت زمان: 00:09:38 اجتماعی
نگاه کلی

هستی" داستان دختر کوچکی است که مرگ مادرش نقطه شروع یک سفر درونی است، که او را به درک مفهوم مرگ سوق می‌دهد".

خرید و دانلود تمامی کیفیت‌ها 2,000 ت
در حال آماده سازی...