انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

کمال پرناک

  • کارگردان

کمال پرناک کارگردان ایرانی است. او کارگردانی فیلم کوتاه " هستی" را به عهده داشته است.

  • نام اصلیکمال پرناک
  • حرفهکارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش کارگردان