انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
سایه های یک شهر

سایه های یک شهر

مدت زمان: 00:24:27 اجتماعی
نگاه کلی

سایه های یک شهر به معضلات و مصائب زندگی شهری از زاویه دید یک کودک می پردازد.

غیرقابل فروش