انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

ترانه مؤمنی

  • بازیگر

ترانه مومنی بازیگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "سایه های یک شهر" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیترانه مؤمنی
  • حرفهبازیگر
  • ملیتایرانی

در نقش بازیگر