انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
مرخصی

مرخصی

مدت زمان: 00:21:50 اجتماعی
نگاه کلی

پسری تصمیم می گیرد که یک روزی کاری خود را مرخصی بگیرد، تا سگ در حال مرگش را به گردش ببرد، و تجربه زیبایی از زندگی براش فراهم کند، که...

به زودی در سکانس