انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
کل به جز

کل به جز

مدت زمان: 00:12:00 اجتماعی
نگاه کلی

تناسخ روح یک دیکتاتور در زندگی مردم با یک نگاه تجربی روایت می شود.

غیرقابل فروش
در حال آماده سازی...