کل به جز

مدت زمان: 00:12:00 اجتماعی
نگاه کلی

تناسخ روح یک دیکتاتور در زندگی مردم با یک نگاه تجربی روایت می شود.

خرید و دانلود تمامی کیفیت‌ها 2,000 ت
در حال آماده سازی...