انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سعید محمد پناه

  • فیلمبردار

سعید محمد پناه فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "کل به جز" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیسعید محمد پناه
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار