انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

دیدی و بودی

"دیدی" ورشکسته ای است که کارگاه متروکه ای را خریده تا با کار در آنجا شروع دوباره ای داشته باشد اما غافل از اینکه در این کارگاه تنها نیست... کسی در آنجا هست که زندگی او را عوض می کند..

در حال آماده سازی...