انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
مونا عبداله شاهی

مونا عبداله شاهی

  • کارگردان

مونا عبداله شاهی کارگردان ایرانی است. او در سریال انیمیشن "دیدی و بودی" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمونا عبداله شاهی
  • حرفهکارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش کارگردان