انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
اجاره نشین ها

اجاره نشین ها

مدت زمان: 01:49:28 کمدی
نگاه کلی

یک آپارتمان در حاشیه شهر تهران که مالکش درگذشته بدون وارث مانده و اداره امور آپارتمان و مستاجرها را مباشر مالک درگذشته که خود نیز ساکن همین ساختمان است به عهده گرفته و قصد دارد با همکاری یک مشاور املاک محلی ملک را تصاحب کند.

غیرقابل فروش