انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
گل یخ

گل یخ

مدت زمان: 01:35:20 ملودرام
نگاه کلی

ترگل که زندگی خانوادگی خوبی ندارد دلبسته عباس است، اما پدرش با ازدواج آن‌ها مخالف است ترگل از خانه می‌گریزد و با عباس ازدواج می‌کند. عباس که قصد دارد برای کار به جزیره کیش برود، ترگل را نزد مادرش به روستا می‌فرستد…

غیرقابل فروش