انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
شیواتیر

شیواتیر

مدت زمان: 00:36:59 ملودرام
نگاه کلی

داستان فیلم بر اساس منظومه آرش کمانگیر سروده سیاوش کسرایی روایت دوران قحطی و اختناق ایران در زمان جنگ با توران است که با رشادت و از خود گذشتگی آرش کمانگیر یا شیواتیر به مشخص شدن مرز ایران و توران و آبادی و آزادی ایران زمین انجامید.این فیلم نگاهی سمبلیک به فراز و فرودهای آبادانی در ایران دارد.

غیرقابل فروش