انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
کیوان معتمدی

کیوان معتمدی

  • فیلمبردار

کیوان معتمدی فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم "شیوا تیر" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیکیوان معتمدی
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار