انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان

مدت زمان: 01:34:48 ملودرام,اکشن
نگاه کلی

شفق (فرهاد قائمیان) یکی از اعضای گروه سیاسی مجاهدین خلق، که اوایل انقلاب از ایران خارج شده، برای دیدن دخترش ارغوان (خزر معصومی)، که دانشجو است، تصمیم میگیرد به ایران بازگردد. یک از مامورین امنیتی، هوشنگ (حمید فرخ نژاد) برای دستگیر کردن شفق، به عنوان دانشجو به ارغوان نزدیک میشود. اما بین ارغوان و هوشنگ رابطه ی عاطفی به وجود می آید...

غیرقابل فروش