انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مجید رحیمیان

  • نویسنده

مجید رحیمیان فیلمنامه نویس ایرانی است. او در فیلم "دو لکه ابر" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمجید رحیمیان
  • حرفهفیلمنامه نویس
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده