انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

محمد پوستین‌دوز

  • تدوین
  • کارگردان

محمد پوستین دوز، کارگردان و تدوین‌گر ایرانی است. او تدوین و کارگردانی فیلم کوتاه”چتر خاکستری“ را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیمحمد پوستین‌دوز
  • حرفهکارگردان
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین

در نقش کارگردان