انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

منصور حیدری

  • فیلمبردار

منصور حیدری فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه ”صراحی “به کارگردانی سعید نجاتی را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیمنصور حیدری
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار