انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مهدی عزیزی

  • نویسنده

مهدی عزیزی نویسنده ایرانی است. او نویسندگی فیلم کوتاه ” چتر خاکستری“ به کارگردانی محمد پوستین دوز را بر عهده داشته است.

  • نام اصلیمهدی عزیزی
  • حرفهنویسنده
  • ملیتایرانی

در نقش نویسنده