انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
اینسان

اینسان

مدت زمان: 00:08:13 اجتماعی
نگاه کلی

سگی صاحب خود را گم می‌کند و این شروعی می‌شود برای او که از جانب مردم مورد اذیت و آزار قرار گیرد.

به زودی در سکانس