انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
باد هر وقت که بخواهد می وزد

باد هر وقت که بخواهد می وزد

مدت زمان: 00:29:42 اجتماعی
نگاه کلی

یک گروه فیلمساز درآخرین روز فیلمبرداری درحال ضبط آخرین پلان فیلمی با موضوع باد هستند که بادسازشان خراب می‌شود و خرابی باد‌ساز باعث بروز حواشی می‌شود.

غیرقابل فروش