انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
آب یخ

آب یخ

مدت زمان: 00:14:56 اجتماعی
نگاه کلی

شاید بهترازهرکس قدر آب راپیرمردی میداند که تار قطرات آنرا به پودهای عمرخود گره زده است تا چرخه ی حیاط جانداران بچرخد.

غیرقابل فروش