انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
گورمردها

گورمردها

مدت زمان: 00:29:06 اجتماعی
نگاه کلی

گورستانی قدیمی درحاشیه شهر وپیرمردی که تنها روضه خوان این گورستان است. ورود روضه خوان جوانی آرامش پیرمرد را بر هم میزند.

غیرقابل فروش