انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
مثل پدر

مثل پدر

مدت زمان: 00:18:58 ملودرام
نگاه کلی

مرد میانسالی تنها به شهربازی می رود و بازی می کند ، این باعث ایجاد سوء ظن های نسبت به او می شود تا اینکه والدین یکی از کودکان وی را به حراست آنجا می کشاند ، او باید ثابت کند بی گناه است.

غیرقابل فروش
در حال آماده سازی...