انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
در میان ابرها

در میان ابرها

مدت زمان: 01:13:53 اجتماعی,ملودرام
نگاه کلی

گاری‌ها می‌تازند. بارها در مرز جابه‌جا می‌شوند و مسافران در تکاپوی رفتن. مالک، بار نورا را بر دوش دارد و انتظار می‌کشد تا او بیاید و...