انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
خانه کاغذی

خانه کاغذی

مدت زمان: 01:36:07 اجتماعی,ملودرام
نگاه کلی

در این فیلم سه داستان به صورت موازی تعریف می شوند که داستان های هر سه قصه یک نقطه مشترک دارند، آن هم کیسه ای پر از طلا است...

غیرقابل فروش