انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
پرسه در حوالی من

پرسه در حوالی من

مدت زمان: 01:15:40 اجتماعی,ملودرام
نگاه کلی

درباره دنیای زنی است که در آستانه سی سالگی در دل تهرانِ امروز، به دنبال رویای خود میرود.

غیرقابل فروش