انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
بچه های ابدی

بچه های ابدی

مدت زمان: 01:50:23 اجتماعی
نگاه کلی

"نگار" در نزدیکی ازدواجش با "ایمان" متوجه میشود که او تعهدی در زندگیش دارد که نمی‌تواند آن را به خاطر ازدواج، نادیده بگیرد. "نگار" دچار تردید می‌شود که آیا به "ایمان" حق دهد و آینده زندگی مشترکشان را با نفر سومی تقسیم کند یا نه...