مسلخ

مدت زمان: 01:30:06 اجتماعی
نگاه کلی

داستان زوجی جوان به نام "آوا" و "آرش" را روایت می‌کند که قبل از ازدواج دختر شرطی را در نظر می‌گیرد اما براساس شرایط کاری "آرش" امکان پایبندی به این شرط وجود ندارد و پای مردی دیگر به زندگی این زوج جوان باز می‌شود.