انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
احتمال باران اسیدی

احتمال باران اسیدی

مدت زمان: 01:45:53 اجتماعی,ملودرام
نگاه کلی

منوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است. ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می‌رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته.. به جز خسرو.

به زودی در سکانس