پنج ستاره

مدت زمان: 01:30:26 ملودرام
نگاه کلی

فیلم در مورد دختری است که برای رفتن به دانشگاه پول کافی را ندارد بنابراین در کنار مادرش به کار در هتلی لوکس می‌پردازد و همه چیز به خوبی پیش می رود تا دزدیده شدن ساعت مهمان مشهور هتل...