انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
وظیفه سام

وظیفه سام

مدت زمان: 00:50:45 اجتماعی
نگاه کلی

سام به کمک خواهرش برای نرفتن به خدمت سربازی دست به هرکاری میزند اما موفق نمی شود تا اینکه شبی هر دو برای مهمانی خداحافظی دوستشان دعوت می شوند.

غیرقابل فروش