انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial
طبیعت در دو نگاه

طبیعت در دو نگاه

مدت زمان: 00:18:24 اجتماعی
نگاه کلی

جمله "جهان با تمامی زیبایی هایش پایدار نیست" یک تئوری نیست، بلکه حقیقتی است که طبیعت آن را به ما در هر لحظه یادآوری میکند.

غیرقابل فروش
در حال آماده سازی...