انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

سینا کرمانی زاده

  • فیلمبردار

سینا کرمانی زاده فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "هنوز نه" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیسینا کرمانی زاده
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار