انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مهران خواجویی

  • تدوین

مهران خواجویی تدوینگر ایرانی است. او در فیلم "محیا" اکبر خواجویی فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمهران خواجویی
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین