انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

توران پناهی راد

  • تدوین

توران پناهی راد تدوینگر ایرانی است. او در فیلم کوتاه "چله نشین" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیتوران پناهی راد
  • حرفهتدوین گر
  • ملیتایرانی

در نقش تدوین