انتخاب زبان:
  • Persian
  • English
پشتیبانی تلگرام: @sekansofficial

مرتضی صدایتی

  • فیلمبردار

مرتضی صدایتی فیلمبردار ایرانی است. او در فیلم کوتاه "ایوب" فعالیت داشته است.

  • نام اصلیمرتضی صدایتی
  • حرفهفیلم بردار
  • ملیتایرانی

در نقش فیلمبردار